Get Adobe Flash player

Szeretettel várlak! Csatlakozz!

Ha az oldalon lévő tanácsokkal segítettem neked a hétköznapjaidban, ha teheted kérlek támogass a munkámban, hogy még több tanáccsal tudjalak segíteni a jövőben is. Köszönöm a felajánlásodat!
donate1

bankkartya

Menű
Hírlevél
Kedvezmények, újdonságok!
Iratkozzon fel a Zsuzsa-dúla Hírlevélre!
Partnerek
Szülészet linkgyűjtemény
Szülészet magazin
Szeretettel várlak! Csatlakozz!


A kismamákat érintő gyakori munkajogi kérdések

Az 6 leggyakoribb kérdés a védelmi szabályokkal kapcsolatban.
Az új és 2012. július 1-jétől hatályos Munka Törvénykönyvében (a továbbiakban: Mt.) némileg átalakultak a várandós nőket és a kismamákat érintő ,,védelmi szabályok”.
1. Megilleti-e a felmondási védelem a várandós nőket, illetve a kismamákat?
Az új Mt. rögzíti, hogy a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyta) a várandósság,
b) a szülési szabadság,
c) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság,
d) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, valamint
e) a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt.
További – az új Mt.-be iktatott – fontos szabály, hogy az előző felsorolás a) és e) pontban meghatározott körülményre a munkavállaló csak akkor hivatkozhat, ha erről a munkáltatót a felmondás közlését megelőzően tájékoztatta.
A fentieket összefoglalva, a felmondási védelem a kismamákat továbbra is megilleti, tehát a jogalkotó továbbra is védelemben részesíti – többek között – a várandós vagy a szülési szabadságon lévő nőket. Elvárásként fogalmazódik azonban meg, hogy a várandósság vagy az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés tényéről értesüljön a munkáltató. Ez a régi Mt.-hez képest egy hasznos, pontosító szabály.
 
2. Kötelező-e a munkáltatónak módosítania a munkába visszatérő kismama munkaszerződését?
Az új Mt. szerint a munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek hároméves koráig köteles a munkaszerződést a napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani.
Ez egy jelentős és roppant gyakorlatias újítás a régi Mt.-hez képest. Ezen munkáltatói kötelezettség a gyermek legfeljebb hároméves koráig áll fenn, természetesen a szerződő felek – közös megegyezéssel – ennél hosszabb időtartamra is módosíthatják a munkaszerződést. Eltérhet továbbá a munkáltató és a kismama attól a rendelkezéstől is, miszerint a részmunkaidő mértéke csak a törvényes munkaidő fele részére határozható meg.
.
3. Jár-e pótszabadság a kismamának?
A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb
a) egy gyermeke után kettő,
b) két gyermeke után négy,
c) kettőnél több gyermeke után összesen hétmunkanap pótszabadság jár.
A fentiek alapján tehát mindkét szülőt megilleti a pótszabadság.
 .
4. Elrendelhető-e éjszakai munka vagy rendkívüli munkavégzés a kismamának?
A munkavállaló várandóssága megállapításától a gyermek hároméves koráig, illetve a gyermekét egyedül nevelő munkavállaló esetén gyermeke hároméves koráig
a) egyenlőtlen munkaidő-beosztás csak a munkavállaló hozzájárulása esetén alkalmazható,
b) a heti pihenőnapok egyenlőtlenül nem oszthatók be,
c) rendkívüli munkaidő vagy készenlét nem rendelhető el,
d) éjszakai munka nem rendelhető el.
A gyermekét egyedül nevelő munkavállaló számára – gyermeke hároméves korától négyéves koráig – rendkívüli munkaidő vagy készenlét – kivételes eseteket, például: baleset, elemi csapás, súlyos kár, stb. kivéve – csak hozzájárulásával rendelhető el.
 
.
5. Milyen munkakörben foglalkoztatható a kismama?
Az új Mt. is tartalmazza azt a szabályt, hogy a munkavállaló számára egészségi állapotának megfelelő munkakört kell felajánlani, ha várandóssága megállapításától gyermeke egyéves koráig – munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi vélemény alapján – a munkakörében nem foglalkoztatható. A munkavégzés alól fel kell menteni, ha az egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatása nem lehetséges. A munkavállaló a felajánlott munkakörnek megfelelő alapbérre jogosult, amely a munkaszerződés szerinti alapbérénél kevesebb nem lehet. A felmentés
idejére alapbére illeti meg, kivéve, ha a felajánlott munkakört alapos ok nélkül nem fogadja el.
.
6. Mennyi szabadság jár a kismamának GYED/GYES idejére?
Az Mt. szerint a munkavállalónak a munkában töltött idő alapján jár szabadság. Munkában töltött időnek minősül a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapja.
A fenti szabadságot a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság lejártát követő hatvan napon belül ki kell adni.
További speciális szabályok a kismamák védelme érdekében
Az anya vagy a gyermekét egyedül nevelő apa (a továbbiakban: védett személyek) munkaviszonyának felmondással történő megszüntetése esetén a gyermek hároméves koráig a következő bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, ha a munkavállaló szülési vagy a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot nem vesz igénybe.
A munkáltató a védett személy határozatlan időtartamú munkaviszonyát – a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt felmondással – csak abban az esetben szüntetheti meg, ha a védett személy a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, illetőleg egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Természetesen ebben az esetben is a munkaviszony megszüntetésének indokait, azok valós, világos és okszerű voltát a munkáltatónak kell bizonyítania.
Megszüntethető továbbá a munkaviszony a munkavállaló képességével összefüggő vagy a munkáltató működésével összefüggő okból is. Ennek feltétele, hogy a munkaszerződésben meghatározott munkahelyen – ennek hiányában azon a munkahelyen, ahol a munkavállaló munkáját szokás szerint végzi – nincs a védett személy által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör vagy a védett személy az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja.
.
Itt fel kell hívnom a figyelmet a felek fokozott együttműködési kötelezettségére és a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményére.
Forrás: – Profession.hu